O Firmie

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „UNIBUD” jest prywatną firmą, działającą na rynku od roku 1992.

Od czasu powstania wykonaliśmy szereg robót związanych m.in. z:

 • Kompleksową realizacją budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Remontami obiektów kubaturowych wraz z profesjonalną aranżacją wnętrz,
 • Termomodernizacją budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych,
 • Remontami instalacji wod-kan w systemach z rur polipropylenowych, z miedzi, stalowych ocynkowanych, PEX i innych,
 • Remontami instalacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych,
 • Remontami dachów obiektów kubaturowych.


Roboty wykonano m.in. dla:

 • Gminy Miasta Jaworzna,
 • ORLEN Serwis S.A. w Płocku,
 • ORLEN KolTrans S.A. w Trzebini,
 • Elektrobudowy S.A. w Katowicach.
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie,,
 • Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie,
 • Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie,
 • Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,
 • TBS w Chrzanowie,
 • Muzeum w Chrzanowie,
 • Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie.

 

Wykonano m.in. prace takie, jak:

 • Prace projektowe i roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 na cele żłobka w ramach programu Maluch+” za zlecenie Gminy Miasta Jaworzna,
 • Realizacja budynków mieszkalnych TBS przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie,
 • Prace konserwatorskie elewacji budynków mieszkalnych w Chrzanowie wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków przy:
  - Al. Henryka 12 i 14
  - ul. Jagiellońskiej 13a,
 • Przebudowa części budynku przy ul. Krakowskiej 23/B w ramach Rewitalizacji Centrum Chrzanowa,
 • Prace budowlano-konstrukcyjne i montażowe zadania inwestycyjnego „Budowa dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS Jaworzno”,
 • Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Chrzanowie,
 • Wzmocnienie konstrukcji budynku Inspektoratu ZUS w Olkuszu,
 • Przebudowa Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym W Chrzanowie,
 • Rozbudowa budynku Muzeum w Chrzanowie
 • Przebudowa budynku szatni na terenie ORLEN Serwis S.A. w Trzebini,
 • Remonty budynków na terenie ORLEN KolTrans S.A. w Trzebini,
 • Modernizacje kuchni i zaplecza w jednostkach szkolno- przedszkolnych na terenie Jaworzna i Chrzanowa

 

Przy realizacji robót zawsze dostosowujemy się do wymagań Zamawiającego, wspólnie z nim rozwiązujemy problemy techniczne, które występują podczas wykonywania robót. Przy wykonywaniu robót wykończeniowych oraz aranżacji wnętrz współpracujemy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem projektantów. Zadania wykonane są własnymi siłami, a przy robotach specjalistycznych we współpracy z firmami podwykonawczymi. Firma zatrudnia doświadczoną załogę posiadającą niezbędne uprawnienie do wykonywania zawodu. Posiadamy własne środki transportu oraz pełny sprzęt do wykonywania zleconych zadań. Przedkładając niniejszą informację proponujemy Państwu współpracę. Gwarantujemy wykonanie wszystkich ww. robót oraz rozwiązanie wszelkich problemów natury technicznej, które ewentualnie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań.

Zapraszamy do kontaktu