Realizacje

L.P. INWESTOR RODZAJ ROBÓT
1. Gmina Miasta Jaworzna, ul.
Grunwaldzka 33
Prace projektowe i roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 na cele żłobka w ramach programu Maluch+”.
2. Miejski Zarząd Zasobów
Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4
  • Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Chrzanowie.
  • Prace konserwatorskie elewacji budynków mieszklnych przy al. Henryka 12 i 14 oraz przy ul. Jagiellońskiej 13a Chrzanowie.
  • Przebudowa budynku przy. Ul. Krakowskiej 23/B w ramach zadania pn. Rewitalizacja Centrum Chrzanowa.
3. ZUS Oddział w Chrzanowie,
ul. Oświęcimska
Wzmocnienie konstrukcji budynku Inspektoratu ZUS w Olkuszu (m.in. poprzez wzmocnienie stropów taśmami CFRP na bazie włókien węglowych).
4. ZUS Oddział w Sosnowcu,
ul. Partyzantów 1
Budowa dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS Jaworzno.
5. Szpital Powiatowy w
Chrzanowie, ul. Topolowa 16
Przebudowa istniejącego Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
6. ORLEN Serwis S.A. w
Trzebini, ul. Fabryczna 22
Remont i modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego na terenie ORLEN Południe w Trzebini.
7. Muzeum w Chrzanowie Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum w Chrzanowie przy Al. Henryka 16 (wraz z inst. wod-kan, elektryczną, odgromową, C.O.).
8. Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w
Jaworznie
  • Przebudowa i remont kuchni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego NR 2 w Jaworznie.
  • Przebudowa schodów przed wejściem głównym oraz wyk. podjazdu dla osób niepełnosprawnych do bud. ZSO w Jaworznie, ul. Towarowa 61.
9. ELEKTROBUDOWA SA,
Katowice, ul. Porcelanowa
12
  • Adaptacja pomieszczeń magazynowych na salę konferencyjno-szkoleniową i laboratorium w Dąbrowie Górniczej ul. Laski 201.
  • Przebudowa zjazdu publicznego i drogi wewnętrznej, wymiana bramy przesuwnej i szlabanu, wykonanie podgrzewanej nawierzchni przy bramie na terenie Oddziału Spółki w Dąbrowie Górniczej ul. Laski 201.
10. Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół i
Przedszkoli w Chrzanowie,
Al. Henryka 20
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń zaplecza w celu utworzenia sali zajęć ruchowych w przedszkolu PS-10 w Chrzanowie.