PRACE KONSERWATORSKIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 Specjalizujemy się w realiacji prac konserwatorskich
elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.


Poniżej prezentujemy kilka przykładowych realizacji.